Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van WindowFashionVanos.nl

Laatst bijgewerkt: [10-12-2023]

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden verwijzen de termen:

 • WindowFashionVanos.nl: Het bedrijf dat handelt onder de naam WindowFashionVanos.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [84925760], gevestigd te [ industrieweg 48 - 5731HR - Mierlo].

 • Klant: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten koopt via de website van WindowFashionVanos.nl.

2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de Klant en WindowFashionVanos.nl.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door WindowFashionVanos.nl.

4. Prijzen en Betaling

 • Alle prijzen op de website zijn vermeld in Euro (€) en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

5. Levering

 • WindowFashionVanos.nl streeft ernaar bestellingen binnen de aangegeven levertijd te leveren. Vertragingen zullen zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd.

6. Herroepingsrecht

 • De Klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van het product te ontbinden. Retourzendingen dienen conform de retourinstructies te worden verzonden.

7. Garantie

 • WindowFashionVanos.nl biedt de wettelijke garantie op geleverde producten. Eventuele gebreken dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking te worden gemeld.

8. Aansprakelijkheid

 • WindowFashionVanos.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik van de geleverde producten.

9. Privacy

 • Persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van WindowFashionVanos.nl, beschikbaar op de website.

10. Geschillen

 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar WindowFashionVanos.nl is gevestigd.

Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden. WindowFashionVanos.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De Klant wordt aangeraden de voorwaarden regelmatig te controleren.